Dokument Zjevení – Nevěsta, Šelma a Babylon

 

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách;
na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha
.“

Zjevení 13,1

 

Dokument Zjevení – Nevěsta, Šelma a Babylon odhaluje výklad vidění, které je zaznamenáno v Biblické knize Zjevení ve 12. a 17. kapitole tak, aby byl obsah srozumitelný pro každého. Tento unikátní dokument v délce 63 minut otevírá jádro nejkontroverznější biblické knihy – Zjevení, která je jednou z nejčastěji překrucovaných a zpochybňovaných knih. Po celá staletí mátly její tajemné symboly a zlověstné předpovědi miliony lidí po celém světě.

Tento unikátní dokument diváky provede historií od narození Ježíše Krista, napříč dějinami křesťanství a odhalí i závoj skryté historie od vzestupu Babylonu, pronásledování Kristovy nevěsty až po identitu šelmy v současné době. Nabízí inspirativním a poučným způsobem klíč k pochopení velkého konfliktu mezi Kristem a satanem, včetně toho, co to pro nás znamená v této době.

DVD vydala v roce 2013 společnost Amazing Facts. Českou verzi připravil v roce 2016 spolek Maranatha z.s.