Zjevení

      Žádná z knih obsažených v Bibli nebyla tak často překrucována a zpochybňována jako právě kniha Zjevení. Po celá staletí mátly její tajemné symboly a zlověstné předpovědi miliony lidí a vyvolávaly divoké spekulace. To všechno se ale nyní mění s dokumentem Zjevení: nevěsta, šelma a Babylon.
Tento 63minutový dokument jde přímo k jádru nejkontroverznější biblické knihy a dekóduje vidění ze Zjevení 12. a 17. kapitoly, aby byla kniha srozumitelná pro každého. Tento unikátní dokument nás provede historií od Ježíšova narození, napříč dějinami křesťanství a odhalí závoj skryté historie od vzestupu Babylonu, pronásledování Kristovy nevěsty až po identitu šelmy v současné době.

         Nabízí nám inspirativním a poučným způsobem  klíč k pochopení velkého konfliktu mezi Kristem a satanem, včetně toho, co to pro nás dnes znamená.